Grupa Fioletowa w Galerii Sztuki Stara Łaźnia

16 listopada wybraliśmy się do Galerii Sztuki na bardzo ciekawe zajęcia artystyczne, pt. „Jestem rybką w Czarnej Hańczy”. Zajęcia miały na celu rozbudzić naszą wyobraźnię oraz otworzyć na sztukę. Zwiedziliśmy aktualne wystawy wspaniałych dzieł znakomitych polskich artystów, takich jak Andrzej Strumiłło czy Tadeusz Nieścier. Dowiedzieliśmy się jak interpretować dzieła sztuki, które zrobiły na nas ogromne wrażenie.