Prace plastyczne w grupie FIOLETOWEJ: jesienne drzewka oraz malowanie kasztanami.