Syrenka Warszawska

Po wysłuchaniu legendy o Syrence Warszawskiej, powstały takie piękne prace…