Alkoholowi mówimy „Nie”

W ramach projektu z zakresu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii „Przedszkole bez nałogów, część III.” w grupie Niebieskiej i Pomarańczowej odbyły się zajęcia z wykorzystaniem ściany multimedialnej na której zostały zaprezentowane w ciekawy i angażujący sposób treści o tematyce profilaktycznej. Między innymi dzieci obejrzały film pt. „Krótki film o uzależnieniu”.