„Bądź aktywny – bądź zdrowy”- zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe w ramach Projektu „Bądź aktywny-  bądź zdrowy”- II etap . Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.