Krajobraz z nieużytków – praca plastyczna Niebieskich

Na dzisiejszych zajęciach w sali kreatywnej Niebiescy podzieleni na zespoły stworzyli krajobraz z nieużytków zbieranych przez społeczność przedszkolną do skrzyni skarbów. Przypominamy i zachęcamy wszystkich do uzupełniania naszych skrzyń.