Praca plastyczna Niebieskich

Na dzisiejszych zajęciach grupa Niebieska wykonała zimową pracę plastyczną przedstawiająca ptaki w karmniku.