Wycieczka do Starej Łaźni

„Rybka z Czarnej Hańczy” – zajęcia grupy Niebieskiej w galerii Sztuki Stara Łaźnia. Zwiedzając  pomieszczenia, mogliśmy poznać trochę historii Pana Andrzeja Strumiłły, zobaczyć Jego dzieła na wystawie „Dzieła wybrane”, a nawet narzędzia jakimi pracował. Drugą wystawą, jaką oglądaliśmy była wystawa „Botanarium” Tadeusza Nieściera. Dzieci z zaciekawieniem słuchały tego, o czym mówiła nam prowadząca Pani Alina Chmielewska, która również poprowadziła z nami ciekawe zajęcia plastyczne. Wykonaliśmy piękne kolorowe rybki, pływające w naszej rzece Czarna Hańcza, która przepływa prawie pod samą Galerią. Wycieczka była bardzo ciekawa i bardzo udana.