Zabawy Niebieskich przy tablicy multimedialnej

Na dzisiejszych zajęciach korzystaliśmy z tablicy multimedialnej utrwalając nazwy instrumentów muzycznych.