„Zdrowie i bezpieczeństwo” – Quiz

W ramach projektu z zakresu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii „Przedszkole bez nałogów, część III” odbył się Quiz w formie konkursu między grupami: Pomarańczową i Niebieską. Celem konkursu było przede wszystkim podkreślenie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i asertywnych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu. Po wspólnej gimnastyce 5 – osobowe delegacje uczestników quizu
z poszczególnych grup, przystąpiły do losowania pytań i udzielenia poprawnych odpowiedzi. Zwycięską grupą zostali „Pomarańczowi” aczkolwiek wszyscy otrzymali nagrody. Gratulujemy poprawnych odpowiedzi. 🙂