Zwierzęta z wiejskiego podwórka

W tym tygodniu tematem zajęć grupy Niebieskiej były zwierzęta z wiejskiego podwórka. Wzbogaciliśmy  wiedzę o zwierzętach hodowanych żyjących na wsi, przypomnieliśmy  sobie jakie  znaczenie mają one w życiu człowieka, Wykonaliśmy pracę plastyczną, która przedstawiała życie na farmie.