Pomarańczowa w sali edukacyjnej Ognik

26 września Grupa Pomarańczowa wybrała się do Sali edukacyjnej Ognik przy Komendzie Straży Pożarnej  w Suwałkach, gdzie odbyły się praktyczne zajęcia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną prowadzona przez strażaka. Oglądaliśmy pomieszczenie ,które przypominało mieszkanie po pożarze i na własne oczy zobaczyliśmy rozprzestrzeniający się dym. Dzieci zapoznały się z pracą  strażaka i sprzętem ratowniczo-gaśniczym. Na koniec zobaczyliśmy strażaków w akcji, wyjeżdżających do pożaru.