Zabawy z gamą C- dur – nauka gry na pianinie, gamy dźwięków wysokich i niskich.