Zainspirowani twórczością Andrzeja Strumiłły – Pomarańczowa

Grupa Pomarańczowa wybrała się do Starej Łaźni w Suwałkach. Twórczość suwalczanina Pana Andrzeja Wajdy, oraz malarki Mai Kozon była inspiracją to stworzenia własnych dzieł sztuki .Bazą do tworzenia były kamienie- i jak się okazało, z nich wyczarowały się piękne postacie. Dodatkowo grupa zaliczyła kolejne zadanie w programie Zabawa Sztuką.