Zajęcia w Grupie Pomarańczowej na temat „ Poznajemy warzywa”.

Dzieci utrwalają  nazwy  warzyw przedstawionych na obrazku i układają napisy.                        Poznajemy już litery,dzielimy wyrazy na głoski , określamy pierwszą i ostatnią głoskę .