II spotkanie z Zippim

Wczoraj Zielona spotkała się po raz drugi z Zippim. Tematem spotkania było „Uczucie złości”. Dzieci odgrywały scenki sytuacyjne i szukały sposobów, które pomogą poczuć się trochę lepiej, gdy odczuwamy złość i rozdrażnienie.