Jesienne inspiracje – zabawy językowe

Dziś w grupie Zielonej odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców. Wśród zaproszonych gości była również Pani Dyrektor, Pan Zbyszek De Mezer – nauczyciel konsultant z SODN-u i nauczycielki z przedszkola. Dzieci uczestniczyły z zabawach logopedycznych, tańczyły, śpiewały, korzystały z nowej tablicy interaktywnej. Poprzez zabawę usprawniały narządy mowy, doskonaliły słuch fonematyczny, rozpoznawały cechy charakterystyczne dla danej pory roku, integrowały się poprzez wspólną zabawę.

Brawo Zieloni!!!