Szkolne muzeum nauki i techniki

W poniedziałek Zielona odbyła lekcję muzealną w SP nr 7. Przez chwilę powróciliśmy do czasów PRL. Dzieci obejrzały stare telewizory, aparaty fotograficzne, mikroskopy, adaptery itp. Pisały na maszynie, dowiedziały się co to dyskietka. Poznały historię wynalazków, zagrały w grę dydaktyczną. To była dobra lekcja odległej historii.