TWAL

W tym roku szkolnym 2022/2023 grupy Zielona i Niebieska przystąpiły do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „ZABAWA SZTUKĄ”. Dziś wykonały pierwsze zadanie pt. „Twal” – malowanie linią.