Wizyta Zielonej w Ogniku

Dziś Grupa Zielona wybrała się do sali edukacyjnej „Ognik” znajdującej się w budynku Suwalskiej Straży Pożarnej. Dzieci miały okazję powtórzyć sobie wiadomości dotyczące sposobów zachowania się w razie zagrożenia pożarem, numery alarmowe – sposoby zawiadamiania służb o zagrożeniu. Bardzo dziękujemy strażakom za tak wspaniałą lekcję.