Wyjazd Zielonej do Galerii Sztuki „Stara Łaźnia”

Już po raz kolejny Zieloni pojechali do Galerii Sztuki „Stara Łaźnia” na zajęcia artystyczne, tym razem pt. „Rybka z Czarnej Hańczy”. Dzieci miały możliwość rozwijać swoją kreatywność i pomysłowość. Rybki wyszły przepiękne.

Dziękujemy Pani Alince i Pani Izie za super spotkanie!!!