Zajęcia multimedialne w Zielonej

W ostatnim czasie Zieloni pracowali pilnie na tablicy multimedialnej, by utrwalić liczebniki, figury geometryczne, położenie. Dokonywali klasyfikacji i segregowania. Bawili się w zabawy twórcze. A na matematycznych  kartach pracy wypełniali kolorami brakujące elementy, doskonaląc orientację w przestrzeni.