Zakodowane przysłowie…

Zakodowane przysłowia… „W  marcu  jak  w  garncu”  –  co  oznacza  dokładnie  to
przysłowie i czy ma jakiś związek z kuchnią i gotowaniem?
Na  to  pytanie,  poszukają  odpowiedzi  dzieci,  na  zajęciach z kodowania.