Zielona w siłowni

W mijającym tygodniu Zielona była na ćwiczeniach gimnastycznych w siłowni. Radość  i śmiech wypełniały salę.

Następnie na Tuputanie dzieci miały możliwość zabaw matematycznych. Segregowały owoce wg wielkości, koloru, rodzaju; układały elementy w pary; w rytmy; posługiwały się pojęciami: mały – duży; porównywały czego jest więcej i mniej itp.