„Alkohol, narkotyki i inne używki w życiu człowieka”. Spotkanie z pielęgniarką.

W dniu 24.08.2021 r. odbyło się spotkanie z pielęgniarką w ramach realizacji Projektu z zakresu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Spotkanie było realizowane w duchu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych: wskazywanie na negatywne skutki związane ze spożywaniem określonych substancji.  Dzieci dowiedziały się, że alkohol, narkotyki i różnego rodzaju używki działają negatywnie na zdrowie, ale również i na psychikę człowieka. Często prowadzą do depresji, a młodzi ludzie uzależnieni od nich trafiają na odwyk. Dlatego tak ważna jest profilaktyka.