Ważne informacje !

UWAGA !

Od 25.10.2021 r. obowiązywać będzie   zakaz wejścia Rodziców i  osób trzecich  na teren przedszkola. Rodzice przyprowadzają dzieci do szatni i po rozebraniu przekazują dzieci paniom dyżurującym przy drzwiach. W związku z dużą zachorowalnością w woj. podlaskim prosimy o zakładanie maseczek ochronnych oraz dezynfekcję rąk.