Podziękowania dla Rodziców

Po raz kolejny przekazaliśmy dary na pomoc Ukrainie. Serdeczne podziękowania drodzy Rodzice  za wielkie serce  włożone w  organizację pomocy na rzecz poszkodowanych w konflikcie zbrojnym na Ukrainie.